Men Speaker

Космічне морозиво у подарунок!

Купуй товари на суму понад 500 грн. (одним розрахунковим документом) 17 і 18 липня 2019 року.

Отримай сублімоване морозиво у подарунок!

Космічне морозиво ASTRONAVT — це класичний пломбір, виготовлений за технологією, яка використовується при виробництві їжі для космонавтів. Це морозиво розробили спеціально для програми NASA «Аполлон». Сублімоване морозиво не піддається впливу спеки і не розтане, позбавивши вас задоволення у найбільш невідповідний момент.

Умови акції

1.1. Організатором акції «Нам 10 років!» (далі — Акція) є ФОП Яцук В.М. (далі — Кемпсайт), з місцезнаходженням: 02152, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 (далі — Організатор).

1.2. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті www.campsite.com.ua (далі — Сайт) та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 33 6954 з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 19:00.

1.3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника Акції з правилами цього Порядку.

2.1. Період дії Акції: з 17 липня до 18 липня 2019 року (включно).

2.2. Акція діє на всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об'єднаних сил.

3.1. Предметом Акції є право учасника отримати дарунок в період дії Акції на умовах участі в Акції відповідно до п.3.3 цього Порядку.

3.2. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), що в період дії акції виконали всі умови Акції.

3.3. Будь-який покупець — фізична особа, крім осіб, передбачених п.3.2. Порядку, при покупці товару на Сайті на загальну суму понад 500 грн. з ПДВ (одним розрахунковим документом) (далі — Учасник Акції) має право отримати дарунок.

3.4. Кількість дарунків, що визначена на кожен день проведення Акціі згідно з п 2.1 Порядку, обмежена.

3.5. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, підтверджених окремим розрахунковим документом. Розрахунковий документ на будь-яку іншу суму, що перевищує 500,00 грн., надає такі ж права особі на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 500,00 грн.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цим Порядком Акції і свою повну і безумовну згоду з ним.

3.7. Покупець, який виконав умови на отримання права участі в Акції отримує повідомлення від представника Організатора про можливість отримання дарунку.

3.8. Право на отримання дарунку на умовах Акції розповсюджується лише у день здійснення покупки.

3.9. У разі відмови покупця від отримання дарунку відповідно до умов цієї Акції, покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент вартості Дарунку не видається.

3.10. У випадку повернення товару, що став підставою для отримання дарунку, покупець зобов'язаний разом з товаром повернути дарунок.

3.11. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, який отримає дарунок, пов'язані з отриманням та подальшим його використанням.

4.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок.

4.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин таких, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставин, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню дарунків.

4.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання винагороди у зв'язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).

4.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним.

4.5. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов'язуються їх виконувати.